2003–2004

2004

Srpen 2004 Řízení letového provozu ČR 1.5 miliardy CZK – bilaterální úvěr
Toto debutové financování společnosti Řízení letového provozu ČR bylo strukturováno jako dvou-tranšový úvěr, který zahrnoval jak termínovaný úvěr, tak závaznou revolvingovou úvěrovou linku. Prostředky úvěru byly použity na projekt nového Národního integrovaného střediska řízení letového provozu České republiky v Praze-Jenči.

Červen 2004 Grisoft, Inc. - Buy-Out Merger
Benson Oak působil jako poradce při fůzi mezi svou společností založenou za účelem investování Benson Oak Capital Acquisitions, Inc. a společností Grisoft, Inc.. Smyslem fůze bylo navýšení podílu ve společnosti na úroveň 100 %. Benson Oak se svým poradenstvím podílel na všech prvcích transakce, zahrnujících nastavení podmínek fůze v souladu s právem Spojených států.

Únor 2004 Akvizice majoritního podílu ve společnosti Grisoft
Benson Oak působil jako poradce při akvizici 54% podílu společnosti Grisoft, Inc. konsorciem soukromých investorů. Grisoft je skrze svou pobočku ve Spojených státech jednou z deseti světově nejúspěšnějších společností poskytujících antivirový software a též dominantním poskytovatelem antivirového softwaru v České Republice. Benson Oak financoval akvizici pomocí soukromého umístění společnosti Benson Oak Capital Acquisitions.

2003

Listopad 2003 Česká správa letišť 9 miliard CZK - syndikovaná bankovní garance
Tato syndikovaná bankovní garance byla poskytnuta na úvěr od EIB podepsaném v dubnu 2003. Toto první mezinárodní financování ČSL bylo velice úspěšné, podílelo se na něm 14 bank a bylo přeupsáno o 30 %.

Červenec 2003 Česká správa letišť 1.5 miliardy CZK - překlenovací úvěr
Tento úvěr byl poskytnut jako první milník financování výstavby nového terminálu na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni (Projekt EUropa). Půjčka sloužila jako překlenovací úvěr před zajištěním syndikované garance na úvěr ve výši 9 miliard CZK od EIB.

Červenec 2003 Body Basics – úvěr na provozní kapitál
Tento víceměnový úvěr od České spořitelny poskytoval společnosti Body Basics úvěrovou linku sloužící k financování její expanze do střední a východní Evropy.

Duben 2003 Česká správa letišť 9 miliard CZK – financování od EIB
Tento víceměnový pětadvacetiletý úvěr byl získán k financování výstavby nového terminálu na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni (projekt EUropa) jehož náklady byly očekávány ve výši 10 miliard CZK. Jednalo se o první financování od EIB denominované v českých korunách a zároveň první financování využívající výhody nižších úrokových sazeb EIB pro české vypůjčovatele ještě před vstupem České republiky do EU.