1993–1994

1994

Prosinec 1994 ČEZ 150 miliónů USD – emise euroobligací
Benson Oak poskytoval poradenské služby společnosti ČEZ při její první pětileté emisi euroobligací, která byla první emisí eurobondů provedenou středo- či východoevropskou společností. Poradenství zahrnovalo výběr hlavního manažera, pomoc při získávaní ratingu, navržení struktury a vyjednání podmínek transakce, načasování transakce a výběr syndikátu.

Říjen 1994 ČEZ 160 miliónů ATS – bilaterální termínový úvěr

Říjen 1994 ČEZ 120 miliónů ATS – bilaterální termínový úvěr

Září 1994 ČEZ 30 miliónů USD – překlenovací úvěr

Září 1994 ČEZ 60 miliónů NLG – bilaterální termínový úvěr

Září 1994 ČEZ 270 miliónů ATS – bilaterální termínový úvěr

Září 1994 ČEZ 40 miliónů USD – překlenovací úvěr

Červenec 1994 SPT Telecom 1 miliarda CZK – domácí emise obligací
Benson Oak asistoval Komerční bance při první domácí dluhopisové transakci pro SPT Telecom.

Leden 1994 ČEZ 4 miliardy CZK – domácí emise obligací

1993

Červen 1993 ČEZ 2.1 miliardy CZK – domácí emise obligací
Tato transakce představovala první emisi podnikových obligací v České republice. Emise za 2.1 miliardy CZK se splatností pět let, představovala soudobou nejobjemnější emisi s nejdelší dobou splatnosti a ustavila tak nové standardy ve smyslu dokumentace, distribuce a likvidity. Česká spořitelna byla hlavním aranžérem a Bankers Trust byl poradcem pro mezinárodní umístění.