1995–1996

1996

Prosinec 1996 České dráhy 200 miliónů ECU – financování od EIB

Listopad 1996 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK – domácí emise obligací
Tato sedmiletá emise měla ve své době nejdelší dobu splatnosti, čímž ustavila nový benchmark pro domácí trh.

Listopad 1996 České dráhy 200 miliónů DEM – financování od KfW

Říjen 1996 ČEZ 200 miliónů USD – syndikovaný revolvingový úvěr
Jednalo se o přejednání víceměnového revolvingového úvěru v hodnotě 100 miliónů USD, jeho navýšení na 200 miliónů USD a prodloužení doby splatnosti ze zbývajících dvou let na pět let.

Červenec 1996 Slovenské elektrárne 150 miliónů USD – syndikovaná europůjčka
Tato víceměnová transakce měla tříletou dobu splatnosti. Jednalo se o jedno z nejúspěšnějších soudobých bankovních financování na Slovensku; bylo navýšeno ze 100 miliónů USD a ustavilo nový benchmark pro slovenské vypůjčovatele.

Červenec 1996 ČEZ 100 miliónů ECU – syndikovaná bankovní garance
Tato syndikovaná bankovní garance byla poskytnuta ve prospěch půjčky od EIB podepsané v prosinci 1995.

Červenec 1996 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK – syndikovaný úvěr
Tento tříletý syndikovaný revolvingový úvěr byl prvním syndikovaným financováním na Slovensku provedeným na úrovni mezinárodních standardů.

Květen 1996 Slovenské elektrárne 800 miliónů USD – vícezdrojové exportní financování
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Mochovce. Úvěr poskytly KfW, Société Générale, Komerční banka a Česká Spořitelna. Pojistné krytí odpovídající jejich podílu financování poskytovaly EGAP, HERMES a COFACE.

Květen 1996 Slovenské elektrárne 13 miliard SKK – restrukturalizace úvěrů
Benson Oak působil jako poradce Slovenských elektráren při restrukturalizaci úvěrů od Investiční a rozvojové banky (IRB). Existující úvěry byly restrukturalizovány prodloužením doby splatnosti na dvacet let a snížením úrokové sazby.

Květen 1996 ČEZ 6 miliard CZK – domácí emise obligací

Únor 1996 ČEZ 3 miliardy CZK – směnečný program
Tato významná transakce byla prvním směnečným programem v České republice provedeným v souladu s mezinárodními standardy. Jako dealeři se tohoto tříletého upsaného programu účastnily Česká spořitelna a ING.

Leden 1996 České dráhy 4.15 miliardy CZK – syndikovaný úvěr
Prostředky této transakce byly poskytnuty ve dvou tranších (CZK a DEM) a byly určeny k financování nákupu výkyvných vlakových jednotek pro I. železniční koridor. Hlavním aranžérem transakce byla ČSOB, syndikátu se dále účastnily Česká spořitelna, KfW a Creditanstalt.

1995

Prosinec 1995 ČEZ 1 miliarda CZK 1 – soukromé umístění obligací

Prosinec 1995 ČEZ 100 miliónů ECU – financování od EIB

Listopad 1995 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK – domácí emise obligací

Říjen 1995 České dráhy 200 miliónů ECU – financování od EIB

Říjen 1995 České dráhy 53.6 miliónů USD – financování od EBRD

Říjen 1995 České dráhy 12.03 miliardy YEN – financování od JEXIM
V tomto státem garantovaném úvěru pro I. železniční koridor byla primárním půjčovatelem JEXIM (Export-Import bank of Japan), spolufinancujícími institucemi byly Sakura Bank, Fuji Bank, Long-Term Credit Bank a Industrial Bank of Japan.

Říjen 1995 České dráhy 25 miliónů DEM – financování od KfW
Tento negarantovaný dvacetiletý úvěr do KfW doplňoval státem garantovaný podíl financování I. železničního koridoru.

Říjen 1995 České dráhy 50 miliónů DEM – financování od KfW
Tento negarantovaný úvěr sloužil jako záložní zdroj pro financování I. železničního koridoru. I přes absenci státní garance se společnosti podařilo získat velice výhodnou cenu při dvanáctileté době splatnosti.

Červenec 1995 Slovenské Lodenice – strategické poradenství
Benson Oak pomáhal společnosti při formování finanční strategie, zahrnující hodnocení podmínek za kterých by mohla vstoupit na trh a zhodnocení jejího úvěrového postavení.

Červen 1995 ČEZ 100 miliónů USD – syndikovaný revolvingový úvěr
S úrokovou sazbou LIBOR + 0,25 % se tento úvěr stal novým benchmarkem pro vypůjčovatele ze střední Evropy. Z počátku byl plánován na 75 miliónů, i přes agresivní cenu byla transakce přeupsána o 80 % a následně navýšena na 100 miliónů USD. Syndikátu se účastnilo 14 bank včetně J.P. Morgan, Citibank, Commerzbank, BNP a ING, což z něho učinilo nejsilnější syndikát, ze všech bankovních transakcí, které se do té doby ve střední Evropě uskutečnily.

Červen 1995 ČEZ 4 miliardy CZK – domácí emise obligací
Tato desetiletá emise ustavila v České republice nový benchmark ve smyslu doby splatnosti.

Květen 1995 Město Plzeň 500 miliónů CZK – domácí emise obligací
Pro město Plzeň představovala tato transakce historicky první emisi obligací. Byla uskutečněna ve dvou tranších o objemech 300 miliónů a 200 miliónů CZK s rozdílnou dobou splatnosti.

Březen 1995 Město Plzeň 300 miliónů CZK 300 – směnečný program
Tento směnečný program sloužil jako překlenovací financování před uskutečněnou emisí obligací města Plzeň.