1997–1998

1998

Prosinec 1998 Slovenské elektrárne 11.9 miliónu DEM – exportní financování
Tento komplexní exportní úvěr poskytnutý na účely nákupu turbín a transformátorů byl poskytnut ABB Export Bank a garantován OeKB.

Listopad 1998 ČEZ 280 miliónů DEM – dvoutranšový syndikovaný úvěr
Tato pětiletá půjčka se skládala z tranše v korunách a tranše v německých markách. Jednalo se o jedno z prvních financování středoevropské společnosti po ruské finanční krizi v srpnu 1998. Navzdory nepříznivým tržním podmínkám byla transakce úspěšně dokončena a financování bylo dodatečně navýšeno o 30 miliónů DEM; konečná částka činila 280 miliónů DEM. Toto financování bylo oceněno publikací Euroweek jako „emerging markets syndicated loan of the year 1998“.

Srpen 1998 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy CZK – emise českých obligací
Tato emise s pětiletou dobou splatnosti a pohyblivou sazbou představovala první využití českého trhu zahraniční firmou pro účely financování.

Srpen 1998 Slovenské elektrárne 350 miliónů CZK – bilaterální termínový úvěr

Březen 1998 Slovenské elektrárne 20 miliónů USD – bilaterální termínový úvěr

Leden 1998 Slovenské elektrárne 15 miliónů USD – bilaterální termínový úvěr

Únor 1998 Středočeská energetická 1 miliarda CZK – směnečný program
Tento směnečný program byl závazný a částečně byl upsán. Jako dealeři se na něm podílely dvě banky BNP-Dresdner a Česká spořitelna.

1997

Prosinec 1997 Duslo 90 miliónů DEM 90 – syndikovaný úvěr
Tento dvoutranšový úvěr zahrnoval revolvingový úvěr a měl konečnou splatnost pět let. Jednalo se o první syndikovanou europůjčku společnosti Duslo.

Prosinec 1997 Globtel GSM 216.5 miliónu DEM – syndikované projektové financování
Toto komplexní financování zahrnovalo dvě desetileté půjčky denominované v DEM. První půjčka byla termínová o objemu 184 miliónů DEM, z nichž 70 % bylo půjčeno EIB a garantováno syndikátem komerčních bank a zbývajících 30 % bylo přímo financováno stejnými bankami na samostatné bázi. Druhá půjčka byl syndikovaný revolvingový úvěr v objemu 32.5 miliónu DEM.

Říjen 1997 Slovenské elektrárne – přejednání syndikovaného úvěru
Přejednání této 150 miliónové syndikované europůjčky dosáhlo, mimo jiné, snížení marže o 37.5 bazických bodů a prodloužení konečné splatnosti z 3 na 5 let.

Srpen 1997 Středočeská energetická 800 miliónů CZK – refinancování dluhů
Refinancování dluhů ve výši 800 miliónů CZK zahrnovalo refinancování krátkodobých závazků na dlouhodobý dluh s nižšími náklady prostřednictvím bilaterálních půjček a dalších nástrojů.

Červenec 1997 Paroplynový cyklus Bratislava 170 miliónů DEM – syndikovaný úvěr
Na tento dvouletý syndikovaný úvěr byla stanovena sazba 25 základních bodů nad LIBOR, což byla do té doby nejlepší cena dosažená slovenským vypůjčovatelem. Slovenské elektrárny poskytly garanci na podporu této transakce.

Červenec 1997 ČEZ 200 miliónů USD - yankee obligace
Jednalo se o první registrovanou emisi obligací ve Spojených státech, kterou uskutečnila středoevropská společnost. Emise měla splatnost deset let.

Květen 1997 Slovenské elektrárne – poradenské služby při ratingu
Benson Oak poskytoval poradenské služby Slovenským elektrárnám při získávání prvního ratingu úvěruschopnosti od mezinárodních agentur. Slovenské elektrárny byly prvním podnikovým subjektem na Slovensku, který obdržel ratingové hodnocení stupně investiční úvěruhodnosti (v souladu s ratingovým stropem na Slovensku) od S&P a Moody’s.

Březen 1997 Slovenské elektrárne 70 miliónů ECU – financování od EIB a syndikovaná garance
Toto komplexní financování zahrnovalo dlouhodobou půjčku od EIB a pětiletou bankovní garanci poskytovanou mezinárodním syndikátem komerčních bank.

Březen 1997 Slovenské elektrárne 70 miliónů ECU – syndikovaný revolvingový úvěr
Tento pětiletý víceměnový revolvingový úvěr byl poskytnut mezinárodním syndikátem bank paralelně se syndikovanou bankovní garancí poskytnutou ve prospěch financování od EIB.

Leden 1997 ČEZ 270 miliónů USD – exportní financování od US EXIMBANK
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Temelín, jakožto důležité komponenty investičního programu ČEZ. Jako agent a aranžér této syndikované půjčky vystupovala Citibank, garanci poskytla US EXIMBANK.

Leden 1997 ČEZ 60 miliónů USD – exportní financování
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Temelín, jakožto důležité komponenty investičního programu ČEZ. Jako agent a aranžér této syndikované půjčky vystupovala Générale bank, garanci poskytla OND.