2001–2002

2002

Prosinec 2002 Management Buy-in akvizice společnosti Body Basics
Benson Oak působil jako poradce při koupi podniku managementem (MBI) společnosti Body Basics, přední maloobchodní značky specializované na přírodní kosmetiku ve střední Evropě, s působností ve čtyřech středoevropských zemích..

Červenec 2002 Appello – série B kapitálové financování
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, vedl druhé kolo financování do společnosti Apello (původně Check IT), softwarové společnosti specializované na vývoj aplikací pro hlasové služby a zpracování zpráv.

Leden 2002 České dráhy 54.3 miliónu EUR – financování od KfW
Tento bilaterální úvěr, zprostředkovaný KfW se skládal ze dvou částí. Část 1. v hodnotě 46 miliónů EUR se splatností 17 let byla garantována českou vládou. Její prostředky byly určeny pro modernizaci I. železničního koridoru. Část 2. v hodnotě 8.3 miliónu EUR se splatností 7 let nebyla garantována; prostředky byly využity pro výstavbu telekomunikačního systému GSM-R podél I. železničního koridoru.

2001

Září 2001 Prodej společnosti Intelek, s.r.o. společnosti Advanced Electronic Support Products, Inc.
Benson Oak působil jako poradce společnosti Intelek během prodeje všech jejích akcií strategickému partnerovi společnosti AESP. Intelek se sídlem v České republice buduje firemní telekomunikační sítě a vyrábí kabelový i bezdrátový síťový hardware. AESP, se sídlem ve Spojených státech vyrábí a instaluje propojovací prvky telekomunikačních sítí a zákaznická řešení pro výrobce telekomunikačních zařízení po celém světě.

Červenec 2001 Středočeská energetická 1 miliarda CZK – směnečný program
Tento směnečný program byl závazný a byl částečně upsán. Jako dealeři a aranžéři se na něm podílely dvě banky.

Červenec 2001 Check IT - série A kapitálové financování
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, poskytl financování série A softwarové společnosti Check IT, specializované na vývoj aplikací pro hlasové služby a zpracování zpráv.

Červen 2001 Schemantix 1 milión EUR – první kapitálové financování
Benson Oak pomáhal společnosti Schemantix, specializované na vývoj řešení e-business integrace, při získávání jejího prvního akciového financování. Polovinu prostředků poskytl fond GIMV Czech and Slovak SME. Toto financování bylo uzavřeno v jednom z nejnepříznivějších období pro financování technologických firem.

Červen 2001 Prodej 90% podílu ve společnosti ČS Factoring
Benson Oak poskytl finanční a investiční poradenství společnosti eINVEST při prodeji jejího 90% podílu ve firmě ČS Factoring, podle obratu třetí největší společnosti poskytující factoringové a forfaitingové služby v České republice. Podíl byl prodán České spořitelně.

Duben 2001 Odkup menšinového podílu ve společnosti Grisoft
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, odkoupil menšinový podíl ve společnosti Grisoft, Inc., předního poskytovatele antivirového softwaru v České republice.